دولت حریف پای مرغ نشد

سنگدان و پای مرغ گران‌تر از گوشت مرغ

وقتی هیاهوی دولت برای کاهش قیمت مرغ به جایی نمی‌رسد، قیمت انواع آلایش مرغ از خود مرغ بیشتر می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد