محدودیت های کرونایی باعث کاهش تعداد سفر ها شدند

محدودیت‌های تردد بین‌استانی پس از گذشته دو هفته از کاهش بیش از ۵ میلیونی سفرها نسبت به دو هفته پیش از اعمال محدودیت‌های جاده‌ای حکایت دارد.

امار سفرهای بین جاده ای در این دو هفته

پس از اعمال دو هفته ای محدودیت‌های جاده ای  بد نیست نگاهی به امار سفرهای بین جاده ای داشته باشیم. آمارهایی که از افت محسوس مسافرت ها حکایت دارد

این روند ترددهای بین استانی طی دو هفته پیش از اعمال محدودیت هاست. بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پیش از اعمال محدودها متوسط سفرهای روزانه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تردد بود. البته پیش از محدودیت ها ترددهای روزانه حتی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار سفر هم می رسید. 

و این تعداد سفرها طی دو هفته گذشته و همزمان با اعمال محدودیت هاست که از افت محسوس ترددهای روزانه حکایت دارد. طی بازه زمانی یکم تا چهاردهم آذرماه متوسط سفرهای روزانه یک میلیون و ۵۲ هزار سفر بود. 

با این حال با افت ۳۴ درصدی سفرها طی دو هفته گذشته نسبت به دو هفته پیش از اعمال محدودیت ها، بیش از ۵ میلیون سفر کمتر در کشور انجام شد. 

کدام استانها بیشترین تاثیر را در کاهش تعداد سفرها داشتند؟

سه استان شمالی کشور همراه با دو استان قم و قزوین بیشترین تاثیر را در افت ترددها داشتند.

در استان مازندران ترددها ۵۲ درصد کمتر شده

با وجود کاهش بیش از ۵ میلیونی سفرها در کل دو هفته گذشته، اما آمارها اعداد و ارقام متفاتی از هفته دوم اعمال محدودیت ها نسبت به هفته نخست روایت می کنند.

تعداد سفرها و ترددهای بین استانی در هفته دوم محدودیت ها نسبت به هفته اول در مجموع با افزایش یک درصدی مواجه بوده است.

سفر به استان‌های مازنداران، گلستان ، بوشهر، اذربایجان غربی و کرمانشاه در هفته دوم نسبت به هفته نخست محدویت ها رشد داشته. 

ورودی ها و خروجی ها به استان مازندران در هفته دوم ۱۶ درصد و به استان گلستان ۱۱ درصد نسبت به هفته اول با افزایش مواجه بوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد