زنان نگران سلامت؛ مردان نگران معیشت

مرکز افکارسنجی ایسپا در نظرسنجی جدید خود این پرسش را مطرح کرده است: «در حال حاضر بیشتر مشکلات اقتصادی شما را نگران می کند یا بیماری کرونا؟ »

در بین جامعه آماری این نظرسنجی، پاسخ‌های متفاوتی از زنان و مردان دریافت شد. 

ضمن اینکه شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در گروه‌های سنی مختلف هم پاسخ‌های متفاوتی داشتند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد