حاشیه های واکسیناسیون بزرگ

رد دو اتفاق از دیروز، در روزنامه های امروز دیده می شود یکی شروع واکسیناسیون کرونا در انگلستان و دیگری ورود یکی از خواننده های قدیمی به دنیای سایت های شرطبندی.

حرف های رئیس کل بانک مرکزی در مورد بسته بودن مسیر اختصاص ارز به کالاهای غیر اساسی و ادعای کنترل ابرتورم هم موضوعات دیگری بودند که بعضی از روزنامه ها به آن واکنش نشان دادند. 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد