۵ ابرثروتمند چینی

در سال‌ های اخیر ثروتمندان چینی جای خود را بین ثروتمندترین‌ های جهان باز کرده ‌اند.

هر کدام از این ثروتمندان مالک بزرگترین کمپانی ‌های جهان هستند. ثروتمندترین‌ های چینی چه کسانی هستند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد