برداشت جدیدی از بودجه

بررسی موج سوم بازار سرمایه، احتمال تعدیل قیمت ها در آینده نزدیک، بررسی توان واقعی ایران در زمینه ساخت واکسن و... موضوعاتی هستند که روزنامه های امروز سراغشان رفته اند.

در کنار آن بررسی دوباره لایحه بودجه به بهانه انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس فصل مشترک بعضی از روزنامه های امروز است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد