اولین اثر خبر FATF بر بازار ارز

خبر FATF معاملات در بازار ارز را کاهش داد. اولین نرخ بازار آزاد در روز دوشنبه تحت تاثیر اخبار بررسی مجدد لوایح FATF با کاهش ۲۰۰ تومانی به ۲۵,۶۵۰ تومان رسید. اما این خبر چندان هم کاری نبود، چرا که در ادامه معاملات، افزایشی شد.

بر اساس گزارش میدانی «اکوایران»، امروز فضای بازار ملتهب بود و همچنین تردید در خبر سیاسی دیروز موجب کاهش معاملات در بازار شد. گزارش «اکوایران» را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد