دو روز پیش نفتکش متعلق به کره جنوبی از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران توقیف شد، این اتفاق بازتاب زیادی در رسانه های داخلی و خارجی داشت.