کشور محبوب برای رهبری جهانی

همانطور که نتایج نظرسنجی های موسسه گالوپ نشان می دهد، در اولین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، شهروندان جهان نظر مساعدی نسبت به رهبری آمریکا بر جهان نداشتند؛ سوای اینکه در آخرین سال اوضاع بدتر می شود.

در ۲۰ کشور از ۲۹ کشور که گالوپ در سال ۲۰۲۰ در آن نظرسنجی کرده است، تمایل شهروندان برای هبری ایالات متحده امریکا بر جهان در پایین ترین سطح قرار دارد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد