۲ رکورد هشداردهنده برای هوای آلوده تهران

تهران رکورد تعداد روزهای ناسالم را زد. تعداد روزهای هوای ناسالم برای «همه تهرانی‌ها» در طول سال گذشته ۵ روز بود اما رکورد این تعداد در سال جاری خیلی زود زده شد.

علاوه بر این پایتخت رکورد روزهای متوالی هوای ناسالم را هم زد!


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد