قسمت سی و پنجم

آب و مشکل منابع مشترک

آیا تراژدی منابع مشترک راه‌حلی دارد؟

آیا می‌توان با مالکیت خصوصی این مشکلات را حل کرد؟

این که همه مالک یک منبع باشند با این که مالکی نداشته باشد، تفاوت چندانی نمی‌کند.

به نظر می‌رسد انگیزه‌ حفظ، نگهداری و رسیدگی به منابع آب با تضمین مالکیت خصوصی بر آن افزایش پیدا می‌کند.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد