خطر بودجه ۱۴۰۰ برای بانک‌ها

بازار پول از بودجه های سنواتی اثر می‌گیرد.

با توجه به این که برخی پیش‌بینی می‌کنند که کسری بودجه‌های بالا بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ اثر دارد آیا این کسری بودجه می‌تواند به بانک‌ها منتقل شود؟ علی سعدوندی اقتصاددان، در مصاحبه با اکو ایران به این موضوع پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد