قدم اول را چه کسی بر می‌دارد؟ ایران یا آمریکا

ایران می‌گوید تا زمانی که آمریکا به برجام برنگردد و این بازگشت را از طریق برداشتن تحریم‌ها نشان ندهد، خبری از اجرای تمام و کمال تعهدات ایران نخواهد بود.

طرف آمریکایی هم بازگشتش به برجام را منوط به اجرای کامل تعهدات از سوی ایران کرده است. این مناقشه بحث‌های زیادی در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها به راه انداخت.

 

در یوتیوب ما را دنبال کنید

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد