عملیات بازار باز چه کمکی به بانک ها می کند ؟

بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی از ابزارهای مستقیم و غیر مستقیمی استفاده می کند که عملیات بازار باز، یکی از ابزارهای غیر مستقیم است.

با استفاده از عملیات بازار باز، بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی تلاش می کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است برسد؛ اما سازوکار عملیات بازار باز چگونه است؟

محمد نادعلی رئیس کمیته اجرایی عملیات بازار باز بانک مرکزی در گفتگو با اکوایران به این سوال پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد