تورم واقعی از پیش‌بینی‌ها فاصله گرفت

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم ماه بهمن توسط وزارت رفاه منتشر شده است و بر اساس این گزارش قند، شکر، سبزیجات، میوه و خشکبار بیش‌ترین تاثیر را بر نرخ تورم داشتند.

در این گزارش همچنین آماری از نرخ تورم پیش‌بینی شده و نرخ تورم محقق شده نیز وجود دارد. اما روند نرخ تورم پیش‌بینی شده و نرخ محقق شده چگونه است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد