تداوم نزول شاخص تا دولت بعدی؟

طی روند کاهشی بازار سرمایه در روزهای گذشته،‌ دیروز هم شاخص کل و شاخص هم وزن افت داشتند، کارشناسان این روند کاهشی را تا پایان خردادماه پیش‌بینی کردند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد