ضدحال مجلس به حقوق‌ های چند ده میلیونی

نماینده های مجلس از همان ابتدا که لایحه بودجه به آنها تحویل داده شد، با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت موافقت چندانی نداشتند اما با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، نمی توانستند به روشنی اعلام مخالفت کنند.

از طرفی به موازات بررسی لایحه بودجه در مجلس بسیاری از رسانه های منتقد دولت شروع به حساب و کتاب میزان افزایش حقوق کارکنان دولت کردند، مخصوصا کارکنانی که حقوق های بالا دریافت می کنند اما در نهایت مجلس با ایجاد تغییر در پیشنهاد دولت، این حساب و کتاب را بهم زد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد