مثبت و منفی بازارها در هفته گذشته

سرمایه گذاران در سکه‌های کوچک و بورس هفته خوبی را سپری کردند. بازدهی این بازارها در هفته گذشته مثبت بود.

اما سرمایه‌گذاران بازارهای دلار، طلا و سکه امام بازدهی منفی را در هفته گذشته تجربه کردند.

بازدهی بازارها در هفته گذشته چگونه بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد