جایی برای سهم‎های کوچک نیست!

تا این لحظه از بازار شاخص به روند صعودی خود در چند روز گذشته ادامه داده و جو تقاضای خوبی شکل گرفته است.

این امر در حالی است که امروز آخرین فرصت فروش سهم برای بازگشت پول به حساب در سال نود و نه است. از طرف دیگر به رغم وضعیت خوب سهم های بزرگ، سهم های کوچک وضعیت مثبتی ندارند و غالبا در محدوده منفی حرکت می کنند. برخی معتقدند تا زمانی که دامنه نوسان نامتقارن در حال اجراست سهم های کوچک جایی در این بازار ندارند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد