فاز دو و سه تست انسانی اولین واکسن ایرانی کرونا

صبح امروز مراسم فاز دو و سه مطالعات بالینی اولین واکسن کرونا ایرانی برگزار شد. فاز اول مطالعه بالینی واکسن ایرانی کووایران برکت روی ۵۶ نفر آزمایش شد که خوشبختانه نتایج آن موفقیت آمیز بوده است و پس از اخذ مجوز وارد فاز دو و سه شد.

در فاز دو و سه جمعیت حدود سیصد نفری وارد مطالعه می‌شوند و در فاز سه روی ۲۰هزار داوطلب در شش شهر انجام می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد