بلای یارانه های سیاه در اقتصاد ایران

بعدازآنکه بودجه حدود هشتصد و چهل و یک هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس رسید،‌ بحث‌های بسیاری پیرامون آن شکل گرفت.

بخش عمده‌ای از بودجه سال آینده صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و سرمایه‌گذاری نقش کمتری در آن دارد و مثل دهه اخیر مسئله یارانه‌ها و تأمین منابع مالی آن به‌عنوان یک چالش اقتصادی بدل شده است.

این روزها پرداخت سری سوم یارانه‌ها نقل محافل و تیتر بسیاری از اخبار شده؛ اکوایران در مصاحبه ای با میثم هاشم خانی،‌ تحلیلگر اقتصادی به بررسی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۰ پرداخته است

 

صحبت هایی پیرامون بودجه ۱۴۰۰

 بعدازآنکه بودجه حدود هشتصد و چهل و یک هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس رسید،‌ بحث‌های بسیاری پیرامون آن شکل گرفت. بخش عمده‌ای از بودجه سال آینده صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و سرمایه‌گذاری نقش کمتری در آن دارد و مثل دهه اخیر مسئله یارانه‌ها و تأمین منابع مالی آن به‌عنوان یک چالش اقتصادی بدل شده است

قدرت خرید یارانه ۸۹ در ۹۹

به عنوان اولین سوال؛ آیا مبلغ یارانه ۸۹ برای جیب خریدار ۹۹ کاربردی دارد؟

یارانه نقدی از ابتدای شروعش که از سال ۸۹ بود تا به امروز هر سال قدرت خریدش افت کرده و به تقریب هم اکنون قدرت خریدش ۰.۱ قدرت خرید ده سال پیش است. اما دو نقص کلیدی در آن دیده میشود یکی کاهش در قدرت خرید و دیگری اینکه توازنی برای درامد و هزینه در آن مشخص نبود و از این رو به علت مداخله بانک مرکزی برای جبران این کسری به تورم منجر شد.

معضلی به اسم دلار ۴۲۰۰

اگر دولت از این عدم شفافیت خود دست بردارد و برای دلار ۴۲۰۰ فکری بکند،‌ اقتصاد چه مسیری را طی خواهد کرد؟

مسئله مهم بررسی وجود منابع مالی شفاف است؛‌ باید این منابع مشخص شود و رانت های حاصل شده از این راه ها حذف شود.

همچنین تک نرخی شدننرخ ارز باعث میشود قدری از تب قیمتی آن کاسته شود 

هدف از اصلاحات ساختاری انعطاف اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد در برابر ضربه‌های ناگهانی است. در این میان حذف رانت‌های دولتی نقشی مهم خواهد داشت.

چاله یارانه های سیاه در ایران

راه‌حل برون‌رفت از چاله یارانه‌های سیاه در اقتصاد ایران چیست؟

با جدا شدن مسیر یارانه ها از سیاست در این بخش بهبود شکل خواهد گرفت. در سال های اخیر یارانه به جای مسیر اقتصادی درگیر مناسبات پوپولیستی سیاسی شده است و یارانه باید به سمت هدفمند شدن حرکت کند. 

بررسی روند اعطای یارانه‌هایی که یک دهه از عمرش در ایران می‌گذرد به همراه پژوهش درباره نحوه توزیع و تأمین آن در سایر کشورها می‌تواند دید اقتصادی خوبی به اقتصاددانان و سیاستمداران بدهد. ازاین‌رو انتظار می‌رود به ساختار بودجه و سازوکارهای اعطای یارانه بیش‌ازپیش توجه شود

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد