آمار بیکاری در دهه ۹۰

بر اساس آخرین آمار بانک جهانی، ایران در طول یک دهه گذشته جزو کشورهای رتبه بالا در بیکاری بوده است.

در تمام سال‌های دهه ۹۰ میانگین بیکاری جهانی در حدود ۵.۵ درصد بوده و بیکاری در ایران حدودا ۲ برابر میانگین جهانی.

اما با این حال نگاهی دقیق‌تر به آمار بیکاری اعم از شهری و روستایی و همچنین بیکاری در زنان و مردان حوای نکات جالبی است.

با وجود اینکه نرخ بیکاری در ایران بالاست، با این حال نرخ بیکاری زنان هم ابدا قابل دفاع نیست و نگاهیی به عملکرد دولت‌ها در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که تفاوتی بین عملکرد دولت‌ها وجود نداشته!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد