تراژدی صندلی‌های خالی تاتر

چند سالی است که با ورود بخش خصوصی به تئاتر و روی کارآمدن سالن‌های متعدد، نظارت بر قیمت‌ نمایش‌ها با مشکل مواجه شده است.

خیلی از کارشناسان دلیل عدم اقبال عمومی به تئاتر را این قیمت‌های نامتوازن می‌دانند، اما این نمایش‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردشان نشان دادند که همیشه با افزایش تقاضا همراه هستند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد