همتی: اهل پارتی بازی نیستم

اقتصاد نیوز: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اهل پارتی بازی نیست گفت: هیچ توصیه و درخواستی خارج از قانون را قبول نمی کند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد