بررسی ضریب جینی در دهه ۹۰

شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است.

بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. 

مطابق داده‌های مرکز آمار، ضریب جینی در سال ۱۳۹۷ معادل ۴۰۹۳/ ۰ بوده که بیشترین میزان این شاخص پس از سال ۸۹ به‌حساب میاد.

هنوز آمار ضریب جینی مربوط به سال ۹۹ منتشر نشده است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد