رانت چیست؟

تحت چه شرایطی نیروی رقابت برای پیشرفت و نوآوری، نیرویی مخرب می‌شود؟

 اقتصاددانان معتقدند رقابت وقتی غیرسازنده می‌گردد که مردم با توسل به زور یا تقلب بخواهند رقبایشان را در صحنه اقتصاد حذف کنند.

در این ویدیو به تعریف ساده‌ای از «رانت» و «رانت‌جویی» پرداخته‌ایم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد