مشاورین اقتصادی کاندیداها صحبت کنند!

در تبلیغات انتخاباتی بارها دیده شده که کاندیداها وعده‌ های کلی در خصوص مسائل اقتصادی می‌ دهند.

وقت آن رسیده که هریک از کاندیداها مشاورین اقتصادی انتخاب کنند و آن‌ها برنامه مدونی در این خصوص ارائه دهند تا بعد انتخابشان پاسخ‌گوی وعده‌های گفته شده باشند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد