بزرگان از بورس خارج نشدند

پارسال در بهار بود که دولت اقدام به دعوت گسترده افراد به بازار سرمایه کرد.

آیا اساسا دعوت سهامداران خرد آن هم به صورت دسته جمعی توسط دولت اقدام درستی بود؟

دکتر حسین توکلیان، اقتصاددان پولی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد