خطر انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰

آیا ایران درگیر یک ابرتورم می‌شود؟سیاست های دولت در سال ۱۴۰۰، اقتصاد ایران را به کدام سمت می‌برد؟

کامران ندری، اقتصاددان پولی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق پاسخ می‌دهد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد