پایان رویای خرید مسکن؟

۱۴۰۰ می‌تواند پایان جهش قیمتی مسکن باشد؟بازار خرید و فروش مسکن طی بیش از سه سال گذشته به طور مداوم جهش قیمتی را تجربه و بسیاری از متقاضیان مصرفی را از بازار خارج کرد!

 

مسکن به دوران پساجهشی وارد شده

دوره جدید رشد قیمتی مسکن از نیمه ۹۶ آغاز شد، ..ابتدای ۹۷ نقطه آغاز جهش قیمتی در این بازار بود، این جهش قیمت تشدید شد و حتی در سال های ۹۸ و ۹۹ هم ادامه داشت

طولانی شدن دوران جهشی قیمت ، بسیاری از متقاضیان خرید را از بازار خارج کرد

بسیاری کارشناسان سال ۹۸ را پایان التهاب قیمتی مسکن پیش بینی می کردند، اما این بازار سال ۹۹ رویای سه ساله را برای متقاضیان خرید مسکن رقم زد

حالا نشانه های ورود بازار مسکن به دوران پساجهشی نمایان شده، هر چند این نشانه ها محسوس نیست اما کاهش ریسک های اقتصادی و از طرف دیگر رفتار برخی فروشندگان و خریداران در بازار احتمال وقوع سناریوهای بد بینانه در بازار مسکن را تا کاهش داده

با این حال بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ چه روندی را طی می کند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد