اقتصاد ایران مشکل کمبود آمار دارد ؟

در بخش حمایتی، به نظر همچنان دولت آنچنان که باید و شاید از پایگاه اطلاعات استفاده نمی کند.

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به اندازه کافی دیتا در اختیار دولت برای بهینه شدن سیاست‌های حمایتی می‌گذارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد