۸۴، ۹۲، ۱۴۰۰؛ شباهت‌ ها و تفاوت‌ ها

در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، برخلاف شعارهای سال های اخیر که نامزد های انتخاباتی دادند اما گویا به عقب بازگشتیم.

شرایط اقتصادی، این روز ها بیشتر مورد توجه است، سفره هایی که در دهه ۹۰ به گفته آمارها هر روز کوچکتر شدند.

میدان سیاست ایران هم چه در داخل چه در خارج با مشکلات مواجهه است، شباهت ها و تفاوت هایی که در سال های اخیر رخ داد چه بوده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد