ارتباط مرغ و بی آبی

مدتی پیش خبر آمد که رئیس جمهور گفته مردم به جای خوردن مرغ، آبزیان را جایگزین کنند. بعدتر معلوم شد که حرف روحانی چیز دیگری بوده و منظور او چنان که منتشر شده، نبوده است.

 اما به طور کلی بارها درباره امکان تعدیل قیمت انواع گوشت‌ها با توسل به عرضه بیشتر نوع دیگری از گوشت مطرح شده موضوعی که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره آن کار سختی است و به عوامل مختلف مربوط است. 

بین افزایش قیمت مرغ و کم آبی چه ارتباطی وجود دارد

اگر از شما بپرسند که آیا بین افزایش قیمت مرغ و کم آبی ارتباطی وجود دارد احتمالا جواب منفی می دهید اما یک ارتباط نسبتا پیچیده بین این دو ماجرا دیده میشود. برخی معتقدند کم آبی باعث می شود که تولید گوشت قرمز هر روز سخت تر و کمتر به صرفه باشد و به همین دلیل امکان تعدیل قیمت گوشت قرمز از طریق بالا بردن فراوانی تولید آن وجود ندارد. به این ترتیب تقاضا برای مرغ افزایش پیدا کرده و قیمت آن هم بالا می رود.

 وزارت جهان کشاورزی می گوید که با توجه به کمبود منابع آبی در کشور با مشکل محدودیت تولید علوفه دامی روبرو هستیم و همین موضوع امکان افزایش تولید گوشت گوسفندی را نمی‌دهد تا این محصول جایگزین گوشت مرغ شود.

منابع علمی و داده های آماری نشان می دهد که برای تولید یک کیلوگرم گوشت گوسفند به حدود ۷کیلوگرم علوفه نیاز است که برای تولید این حجم علوفه نیاز به صرف ۸۵۰۰ تا ۱۰۵۰۰ لیتر آب نیازداریم در حالی که برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ به حدود  ۲ کیلو دان نیاز است و برای تولید این مقدار دانه نیاز به مصرف ۳۳۰۰ لیتر آب است. 

در سال زراعی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ نزدیک به دو میلیون و ۷۳۳ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شده که برای تولید این مقدار گوشت مرغ نزدیک به ۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تن دانه، معادل ۹.۲۲ میلیارد متر مکعب آب مصرف شده است و اگر بخواهیم گوشت گوسفند را جایگزین گوشت مرغ کنیم، برای تولید دو میلیون و ۷۳۳ هزار تن گوشت گوسفند به ۱۸ میلیون تن علوفه نیاز داریم و برای تولید این میزان علوفه معادل ۲۵ میلیارد متر مکعب آب نیاز نیاز خواهیم داشت.

به عبارت دیگر برای جایگزینی مرغ با گوشت گوسفند نیاز به ۱۵ میلیارد متر مکعب آب بیشتر است که از یک طرف، تامین چنین حجم آبی امکان پذیر نیست و از طرف دیگر مراتع کشور به دلیل وقوع پدیده خشکسالی در طول چند سال گذشته توان تامین این مقدار علوفه را ندارند. جالب اینکه این وضعیت مختص ایران نیست. امارهای جهانی هم نشان می دهند که  طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ مقدار تولید گوشت مرغ در جهان از ۸۳ به ۱۰۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد