هشتگ بورس سپر تورم درست بود ؟

در هفته گذشته از طرف فعالان بازار سرمایه هشتگی ترند شد با عنوان بورس سپر بلای تورم و عنوان شد که اگر بورس نبود، با تورمی افسارگسیخته مواجه بودیم.

اما این امر چه میزان درست است؟ آیا میتوان عیار علمی به این جمله داد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد