نگهبان یا ناقض قانون اساسی؟

دعوای شورای نگهبان و دولت بر سر «شرایط و ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری» امروز حتی به محل ثبت نام کاندیداها هم رسید.

جایی که وزارت کشور شرایط و مدارک ادوار گذشته را در محل ثبت نام نصب کرد و در مقابل شورای نگهبان هم ناظران خود را به ستاد انتخابات فرستاد و تهدید کرد: « هر داوطلبی که شرایط و مدارک لازم طبق مصوبه شورا را ندارد از محل ثبت نام خارج میکنند.»

اما شورای نگهبان چقدر حق دخالت در حوزه قانون گذاری برای انتخابات را دارد؟ قانون اساسی در این خصوص چه می‌گوید؟

گزارش اکوایران همراه با مصاحبه کامبیز نوروزی حقوقدانان در این خصوص را ببینید. 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد