ویترین کتاب‌های هفته با امیلی امرایی

۱- دست های آلوده / پیتر لارمور ، نیک ولانین / سمیرا صادق ابدلی / قطع رقعی ، ٣٩٠ صفحه

۲- مجموعه کتابهای آموزش اقتصادی / قطع رقعی

۳- ناگفته های بورس ایران / علی صالح آبادی / قطع رقعی / ٤٣٢ صفحه

۴- بانک تهیدستان / محمد یونس / گروه مترجمان / قطع رقعی / ٢٣٢ صفحه

آدرس شبکه‌های اجتماعی انتشارات دنیای‌اقتصاد:

www.book.den.ir 

 @eco_philo_book

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد