حق دارم رای ندهم

احمدی‌نژاد دوباره بر روی مواضع قبلی خودش درباره تحریم انتخابات تاکید کرده است و این بار توضیح داده که رای دادن یک حق است و او می‌تواند از این حق استفاده کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد