لایحه دولت علیه فرزندکشی

دقیقا همان روزی که جنازه بابک خرمدین یافت شد، معصومه ابتکار خبر از ارائه لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون فرزندکشی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بر اساس قوانین جزایی حاکم بر کشور، قتل فرزند توسط پدر قصاص ندارد و این امر موجب افزایش جنایاتی از این دست در کشور شده است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد