آمار نگران کننده از بازار کار ایران!

نشست خبری حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه: در دوران کرونا نیروی کار ناامید و گوشه نشین شد تعداد زیادی نیروی کار از جمعیت فعال خارج شدند ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد