مستندهای ضد تبلیغ

مستندهای تبلیغاتی به عنوان یکی از بازوی مهمی که می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد چند دوره‌ای است که اهمیت زیادی دارد.

بیان برنامه‌ها و دیدگاه‌های نامزد انتخاباتی با یک سناریو و برنامه‌ریزی درست می‌‌تواند کمک زیادی به آگاهی مردم داشته باشد و به جذب مخاطبان برای نامزدها منجر شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد