زنی با مواضع گیج کننده در کاخ سفید

یک زن ایرانی در کاخ سفید. آرین طباطبایی اولین کسی نیست که چنین گزاره‌ای در موردش صدق می‌کند.

اما می‌توان گفت که جایگاه پدرش و البته مواضع متفاوتی که در مورد ایران گرفته او را تا اندازه زیادی او را از بقیه جدا می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد