دوئل‌ های مهم در نبرد دوم (بخش اول)

در فاصله بین مناظره اول تا مناظره امروز گفته می‌شد که اینبار نامزدها به جای بگو مگو با هم و جدل‌ کردن به ارائه برنامه‌شان بپردازند، موضوعی که انصافا سعی شد که رعایت شود اما به هر حال مناظره بدون اصطکاک نامزدها ممکن نیست.

ما نقاط تقابل آنها را برایتان مرور کرده‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد