منشا هزینه انتخابات کجاست ؟

انتخابات هزینه‌ های زیادی برای هر کاندیدا به همراه دارد.

در سال گذشته در آمریکا به دلیل تفاوت‌هایی که به دلیل کرونا در تبلیغات و مهندسی تبلیغات به وجود آمد موجب شد که رقم عجیبی و غریبی حادث شود.

در ایران اما اعداد و ارقامی در مورد هزینه تبلیغات هر کدام از کاندیداهای موجود نیست. هرچند به اندازه مبالغ تبلیغاتی در آمریکا نمی‌رسد اما به دلیل تعدد افراد بدون شک رقم قابل تاملی خواهد بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد