چرا روحانی بورس را ۳ روزه سبز نکرد ؟

اگر ۳ روزه بورس سبز می‌شد، چرا دولت روحانی بورس را ۳ روزه سبز نکرد؟

فهرست ۲۰۰ کد حقوقی موجود، میزان منابعی هم که از بازا. خارج کردند، موجود است؛ پس چرا زودتر بازار سرمایه متعادل نشد؟ 

فهرستی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حقوقی‌ها دارد را دولت روحانی‌ هم داشت؟

گزارش اکوایران و پاسخ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد