تهدید عدم شرکت در انتخابات از نگاه رهبر انقلاب

رهبر انقلاب، امروز: افرادی که مردم را دلسرد می کنند به دنبال تضعیف نظام هستند تا کشور را جولانگاه تروریست ها کنند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد