دورنمای ریاست رئیسی

آینده برجام چه خواهد شد؟ فضای سیاست داخلی به کدام سمت خواهد رفت؟ کاهش اصطکاک و تنش بین قوای مختلف به سود کشور خواهد یا نه؟

اینها تنها بخشی از سوالاتی است که با روی کار آمدن دولت جدید در ذهن‌ها شکل می‌گیرد. در گفت‌وگو با روح‌الله اسلامی، استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد سعی کرده‌ایم به جواب احتمالی این سوالات بپردازیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد