تغییر سبک زندگی در دهه ۹۰

از انتهای سال ۸۷ و تا اویل سال ۹۹ تغییرات زیادی در وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده که الگوی رفتاری مردم را تغییر داده است.

این تغییر الگو را می‌توان در گذران وقت افراد جامعه در طول شبانه‌روز مشاهده کرد. طرحی که برای سومین بار انجام شد و در روزهای گذشته مرکز آمار ایران منتشرش کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد