علت مشارکت پایین در انتخابات ؟

پایین‌ ترین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب، در دوره سیزدهم به ثبت رسید.

بررسی رابطه کاهش مشارکت با معیشت نشان می دهد، «معیشت» صرفا علت پایین بودن مشارکت در انتخابات نبوده است. 

در برخی استان‌ها با وجود بالا بودن نرخ بیکاری و تورم اما مشارکت در انتخابات هم بالا بود؛ در مقابل استان‌های پر جمعیت مثل تهران و اصفهان که به نسبت سایر استان ها شاخص فلاکت پایین تری دارند، مشارکت پایینی در این دوره از انتخابات داشتند.

بنابراین، نیتجه این داده ها نشان می دهد، نمی توان صرفا معیشت را عاملی برای کاهش مشارکت دانست. 

اکوایران میزان رابطه مشارکت و شاخص فلاکت (نرخ بیکاری و نرخ تورم) را در برخی استان ها بررسی کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد