سیگنال ناخوشایند مسکن در خرداد

بازار مسکن شهر تهران پس تورم منفی در دو ماه متوالی، دوباره صعودی شد.

یکی از عوامل رشد قیمت در خردادماه، افزایش تقاضای خرید در این بازار بود.

به استناد گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در ماه خرداد تورم ۳ درصدی را به ثبت رساند تا پیش بینی ها از تداوم روند کاهشی و ایجاد ثبات نسبی در این بازار محقق نشود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد