رشد اقتصادی با خطای ۳ درصدی

گزارش رشد اقتصادی با نفت در نه ماهه سال ۹۹ حاکی از آن است که ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار یک اختلاف ۳ درصدی دارد.

علت این اختلاف چیست؟ 

آیا منابع و روش آمارگیری مسبب این اختلاف فاحش است؟

ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و حساب های ملی مرکز آمار ایران پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد